Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

Ankstyvoji intervencija A5 2 Page 2

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai kviečia dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje

Kas yra ankstyvosios intervencijos programa? Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Ankstyvosios intervencijos programos turinys:

 1. Pradinis pokalbis.
 2. Pagrindinė programos dalis praktiniai užsiėmimai:
 • Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
 • Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
 • Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
 1. Baigiamasis pokalbis.

Mokomųjų pratimų struktūra: Instrukcija (paaiškinimas) – veiksmas – apmąstymai (refleksija). Užsiėmimai yra interaktyvūs ir skatina aktyvų keitimąsi informacija tarp dalyvių ir vadovo.

Mokymosi forma. Mokomosios 6-12 jaunuolių grupės (nuo 14 metų). Grupės formavimas gali trukti iki 3 mėn. Dalyvavimas programoje yra nemokamas ir konfidencialus.

Programos trukmė: 8 valandos.

Patekimo į programą būdai:

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.
 • Savanoriškai prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius.

Registracija: Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, J.K. Chodkevičiaus g. 10, IV a. 403 kab., Kretinga.

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Informacija teikiama: tel. 8 672 30712, el. p. l.kelevisiene@kretingosvsb.lt

Ankstyvoji intervencija A5 2 Page 2

 

Skip to content