Menu Close

Birželio 1-ąją atidaromas oficialus maudymosi sezonas

Gegužės 26 d. buvo atlikti Kretingos rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai šiose rekreacinėse zonose, kurias yra pamėgę Kretingos rajono gyventojai ir svečiai: Kretingos Dvaro parko I-ojo tvenkinio, Juodupėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičiais, Darbėnų tvenkinio, Klibių tvenkinio, Vydmantų tvenkinio, Nasrėnų žvyrduobės tvenkinys.
Buvo tiriami šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) ir žarninės lazdelės (ksv/100 ml). Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų nėra.

Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Klaipėdos skyrius). Kiti vandens mėginiai bus imami birželio 16 d.

Daugiau informacijos internetiniuose puslapiuose www.kretingosvsb.lt, www.kretinga.lt, www.smlpc.lt

Informaciją paruošė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Eglė Vaišnorienė

Skip to content