Menu Close

Kretingos rajono gyventojų sveikatos būklė

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė parengė Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitą.

Ataskaitoje pateikti duomenys ir jų analizė parodo Kretingos rajono ir visos šalies sveikatos problemas. Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašą sudaro 51 rodiklis, atspindintis, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos strategijos tikslai. Palyginus Lietuvos ir Kretingos rajono savivaldybės sveikatos rodiklius, nustatyta, kad 13 rodiklių geresni nei Lietuvos, 32 rodikliai atitinka Lietuvos vidurkį, 4 rodikliai prastesni už Lietuvos ir 2 rodiklių duomenys nepateikti.

Kretingos rajone ir visoje Lietuvoje, būdinga gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Mirtingumo rodiklis jau ilgą laiką yra aukštesnis nei gimstamumo, tai parodo natūralus gyventojų prieaugis, kuris Kretingos rajone išlieka neigiamas – gimusiųjų skaičius mažesnis nei mirusiųjų.

Kretingos rajone sparčiai auga emigracijos mastai. 2016 m. Kretingos mieste gyveno 19 785 asmenys, kaime – 19 336 asmenys. Didesnę gyventojų dalį 2015-2017 m. sudarė darbingo amžiaus gyventojai (24 016 asmenys – 62 proc.), pensinio amžiaus gyventojai (8 722 asmenys – 22 proc.), vaikai (0-15 metų amžiaus) – (6 383 asmenys – 16 proc.).

Jau daugelį metų nesikeičia mirties priežasčių struktūra. Kretingos rajone, kaip ir visoje šalyje, daugiau nei pusės visų mirusiųjų mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos. Nuo 2012 m. iki 2016 m. Kretingos rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, daugiausia žmonių mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (324 asmenys – 60 proc.). Antroje vietoje didelis mirtingumas nuo piktybinių navikų (103 asmenys – 19 proc.), trečioje vietoje mirtingumas dėl išorinių priežasčių (44 asmenys- 8 proc.), ketvirtoje – virškinimo sistemos ligos (34 asmenys – 6 proc.), penktoje – kvėpavimo sistemos ligos (30 asmenų – 6 proc.), šeštoje – infekcinės ligos (6 asmenys – 1 proc.).

Didžiausias sergamumas 2016 m. Kretingos rajone:

 • kvėpavimo sistemos ligomis
 • ŪVKT infekcijomis ir gripu;
 • kraujotakos sistemos ligomis;
 • endokrininės sistemos ligomis;
 • infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis.

Analizuojant Kretingos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, buvo analizuojamos visos 4 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis prastesnis palyginti su šalies reikšmėmis:

 1. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis;
 2. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu;
 3. Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų;
 4. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis.

Dvi problemos savivaldybėje yra tęstinės – kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) bei sergamumas II tipo cukriniu diabetu.

Dauguma Kretingos rajono savivaldybės sveikatos rodiklių patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią rodiklių grupę, tačiau tikslinga atkreipti dėmesį ir į juos, nes kai kurie rodikliai sparčiai prastėja:

 • mirtingumas dėl savižudybių 100 000 gyventojų. 2015 m. – 7 atvejai savivaldybėje, 2016 m. – 16 atvejų;
 • mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 000 gyventojų. 2015 m. – 34 atvejai savivaldybėje, 2016 m. – 44 atvejų;
 • asmenų, nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai). 2015 m. – 3 atvejai savivaldybėje, 2016 m. – 19 atvejų.

Visuomenės sveikatos specialistai kviečia atkreipti dėmesį į problemines sritis ir Kretingos rajono gyventojams rekomenduojame:

 • aktyviai dalyvauti Biuro organizuojamose veiklose;
 • reguliariai lankytis pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai tikrintis savo sveikatą;
 • aktyviai dalyvauti ir paraginti artimuosius dalyvauti valstybinėse profilaktikos ir kontrolės programose nustatytoms gyventojų amžiaus grupėms;
 • atsisakyti sveikatą žalojančių veiksnių;
 • laikytis tinkamos rankų higienos, norint užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui.
Skip to content