Menu Close

Parengta Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 m. ataskaita

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 28 d. Nr. T2-75 sprendimu patvirtino Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą.

Ataskaitos tikslas įdėmiai vertinti savo savivaldybės situaciją Lietuvos kontekste, išanalizuoti esamas problemines sritis ir atskleidus savivaldybės problemas, imtis priemonių, gerinti situaciją.

Lietuvoje gyventojų skaičius mažėja, atitinkamai mažėja ir Kretingos rajono savivaldybės gyventojų skaičius. Kretingos rajone 2016 m. – 39 121 asmenys, 2017 m. – 38 558 asmenys, 2018 m. nuolatinis gyventojų skaičius buvo 37 945 asmenys. 2018 m. Kretingos mieste gyveno 18 642 asmenys, kaime – 19 303 asmenys. 2017 m. gimusiųjų – 411,  mirusiųjų 537 asmenys. Analizuojant duomenis nuo 2007 iki 2017 m. Kretingos rajone išlieka ta pati gimstamumo ir mirtingumo tendencija, taip pat stebimas neigiamas natūralus gyventojų prieaugis – gimusiųjų skaičius mažesnis nei mirusiųjų. Kretingos rajono savivaldybėje didesnę gyventojų dalį  sudarė darbingo amžiaus gyventojai, antroje vietoje – pensinio amžiaus gyventojai, trečioje – 0-15 metų amžiaus gyventojai.  Nuo 2013 m. neto tarptautinės migracijos mastai Kretingos rajone didėja – daugiau emigruojančių asmenų nei imigruojančių. 2017 m. emigravo 647 asmenys, imigravo – 141 asmuo. Kretingos rajone 2017 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekė 77,1 metus, (2016 m. VGT siekė 75,1 m.).

2017 m. Kretingos rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, daugiausia žmonių mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (302 asmenys). Antroje vietoje didelis mirtingumas nuo piktybinių navikų (130 asmenų).

Lietuvos sveikatos programoje (LSP) iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai, parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas. Jį sudaro 51 rodiklis, geriausiai apibūdinantys LSP siekinius.

Įvertinus 51 savivaldybės rodiklį, pasirinktos analizuoti ir vertinti 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis prastesnis palyginti su šalies reikšmėmis: susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+m. amžiaus grupėje 10 000 gyv.; sergamumas II tipo cukriniu diabetu 100 000 gyventojų; išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų.

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų

Aukšto sužalojimų dėl nukritimo 65+ m. amžiaus grupėje rodiklio analizė savivaldybėje yra būtina įgyvendinant Lietuvos sveikatos programos tikslo ,,Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką“ uždavinį ,,Kurti palankias darbo ir buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą“ bei ieškant šios problemos priežasčių ir sprendimo būdų.

Nukritimo atvejų skaičius Kretingos r. sav. 2017 m. – 133 atvejai. Moterų susižaloja daugiau nei vyrų (moterų – 94, vyrų – 39).

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu  100 000 gyventojų

Sergamumas šia liga auga visame pasaulyje. Lyginant su kitomis Europos sąjungos šalimis, Lietuvoje cukrinio diabeto paplitimas yra vienas mažiausiųjų, tačiau nerimą kelia tai, jog sergančiųjų skaičius kasmet auga. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas (I-ojo tipo) dažniausiai išsivysto vaikystėje arba paauglystėje.

Analizuojant naujų atvejų struktūrą Kretingos rajono savivaldybėje, stebima, kad per 2017 metus naujai diagnozuotas II tipo cukrinis diabetas 394 asmenims. Nuo 2001 m. II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų skaičius Kretingos rajono savivaldybėje tik augo ir 2017 m. užregistruota 1137 asmenų. Analizuojant sergamumą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad dažniau nauji cukrinio diabeto atvejai yra diagnozuojami 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų grupėje. Dažniau cukrinis diabetas diagnozuojamas moterims nei vyrams (701 moteris ir 436 vyrai).

Tai tęstinė problema Kretingos rajono savivaldybėje. Nuo 2001 m. sergamumas šia liga kasmet didėjo.

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų

Kretingos rajono savivaldybėje vis auga išvengiamų hospitalizacijų rodiklis. Tai tęstinė problema.

Išvengiamos hospitalizacijos (IH) laikomos ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo indikatoriumi. Tai rodo didelį potencialą sumažinti brangiai kainuojančių hospitalizacijų skaičių šalyje, o pagrindinė strategija tai padaryti – gerinti ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

IH rodikliai savivaldybėse gerokai skiriasi, tai gali būti ne tik dėl sveikatos priežiūros prieinamumo aspektų (atstumo, gydytojų išteklių, kvalifikacijos), bet ir dėl gyventojų amžiaus struktūros skirtumų, socio-ekonominių veiksnių savivaldybėje.

Didžiausią IH dalį sudarė dėl pneumonijos, stazinio širdies nepakankamumo, krūtinės anginos bei vaikams –  ausų, nosies ir gerklės infekcijų. Į ligonines dažniausiai hospitalizuojami 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai dėl pneumonijos.

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų  2017 metais rajone buvo 1825 atvejai, 2016 metais rajone buvo 1762 atvejai, 2015 metais rajone buvo 1736 atvejai.

Ataskaitą galite rasti čia

Parengė Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Eglė Vaišnorienė

Skip to content