Menu Close

Veiklos sritys

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:

 • Visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas.
 • Visuomenės sveikatos propagavimas.
 • Visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveiktos klausimais.

2. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

 • Visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
 • Fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
 • Socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
 • Gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
 • Sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas.
 • Kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena.

3. Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje.

4. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:

 • Visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones.
 • Organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą bei susirgimų profilaktiką.
 • Sveikos gyvensenos skatinimas:
       1. Veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones, alkoholio vartojimo mažinimo priemones, narkomanijos bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
       2. Veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo  bei sveikos mitybos  skatinimo priemones.
       3. Kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

5. Visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:

 • Tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą.
 • Valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas.

6. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, profesinėse mokyklose veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 • Kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas bei įgyvendinimas.  

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 • Bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas.
 • Visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas sritis.
 • Bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą.
 • Informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas. 
Skip to content