Menu Close

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMAS

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 32 val. Didžiausias mokymų dalyvių grupės skaičius – 20 asmenų.

Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda perteiks žinias ir padės formuoti praktinius įgūdžius šiomis temomis:

  • Psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jo įveika;
  • Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kt. žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas;
  • Darbingumas, jam įtakos turintys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir prevencija;
  • Organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija;
  • Pasirinkta kita įmonei aktuali tematika.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose alyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išduoda mokymų dalyvių pažymėjimus.

Daugiau informacijos el.p. info@kretingosvsb.lt

Veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 “Dėl Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Skip to content