Menu Close

Kretingos rajono savivaldybėje bus vykdomas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Kretingos rajono savivaldybėje (taip pat ir visoje Lietuvoje) kovo – gegužės mėnesiais vykdomi suaugusiųjų gyvensenos tyrimai. Bus apklausiami 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai, atrinkti pagal suaugusiųjų gyvensenos tyrimo imties skaičiavimo ir sudarymo metodiką. Šiems tyrimams metodiškai vadovauja Higienos institutas, o juos organizuoja ir vykdys Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Iš viso bus atlikta 418 anketinių apklausų.

Anketinė apklausa bus vykdoma Kretingos mieste bei seniūnijų centruose: Darbėnų sen., Imbarės sen., Kartenos sen., Kretingos miesto sen., Kretingos sen., Kūlupėnų sen., Salantų miesto sen., Vydmantų sen., Žalgirio sen. Gyventojų bus prašoma užpildyti anketą, kuri paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/Suaugusiu_gyvensenos_klausimynas_20180313_1.pdf

Apklausa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti kartu su kitų tyrimo dalyvių atsakymais.

Anketinę apklausą vykdys Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Tyrimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus.

Atsakę į anketoje pateiktus klausimus, suteiksite vertingos informacijos apie suaugusių asmenų gyvenseną ir su ja susijusius veiksnius. Apibendrinta informacija bus panaudota planuojant priemones, padedančias saugoti ir stiprinti mūsų visų sveikatą. Po 4 metų bus atliekami pakartotiniai tyrimai, leisiantys stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius ir taikyti mokslu paremtas intervencijas.

 

 

Skip to content