Menu Close

SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS 2018 M.

2018 m. kovo-gegužės mėnesiais buvo vykdytas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Tyrimą koordinavo Higienos institutas, o apklausas savivaldybėje organizavo ir vykdė visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai.

Tyrimas atliktas vadovaujantis Higienos instituto parengta gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodika bei naudotas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas.

Tyrimo metu buvo apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Kretingos rajono savivaldybėje apklausta 418 respondentų. Respondentams buvo pateikta anketa, kurią sudarė 33 klausimai, apimantys gyvensenos įpročius, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą ir sociodemografinius duomenis.

Surinkti duomenys perduoti Higienos institutui, kur jie patikrinti, sudaryta duomenų bazė ir paskaičiuoti rodikliai. 2018 m. gruodžio 31 d. parengta 2018 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimo suvestinė–ataskaita 2019 m.

Nuoroda į dokumentą: www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/2018_m._gyvensenos_suvestine-ataskaita.pdf

Suaugusiųjų gyvensenos suvestinėje – ataskaitoje pateikiami apibendrinti 2018 metais atlikto pirmojo suaugusių savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimo rezultatai.

Tyrimo rezultatai atskleis esamą savivaldybės gyventojų gyvensenos situaciją, pateiks įrodymus sveikatą stiprinančios veiklos planavimui, o periodiškai vykdoma stebėsena ateityje leis stebėti gyvensenos pokyčius kiekvienoje savivaldybėje bei vertinti sveikatinimo veiklos efektyvumą.

2019 m. Higienos institutas planuoja atlikti detalesnę suaugusiųjų gyvensenos duomenų analizę ir iki rugsėjo 30 d. parengti leidinį, prieinamą Higienos instituto tinklalapyje adresu www.hi.lt/gyvensena.

Skip to content