Menu Close

KVIEČIAME KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONES IR ĮSTAIGAS DALYVAUTI „PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS” PROGRAMOJE

Mokymų tikslas. Didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Mokymų organizavimo tvarka:

Bendra mokymų trukmė 32–40 kontaktinių valandų, iš jų ne mažiau kaip pusė skiriama praktiniams užsiėmimams. Mokymai vykdomi įmonėje, patogiu laiku arba vykdomi nuotoliniu būdu. Mokymai įgyvendinami per vienus kalendorinius metus.

Mokymų organizavimas vyksta šiais etapais:

  • Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietoje identifikavimas ir problemų nustatymas.
  • Mokymų dalyvių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas.
  • Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų plano sudarymas ir įgyvendinimas.
  • Mokymų užsiėmimų metu perteikiamos žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai šiomis temomis: psichikos sveikatos samprata; psichosocialiniai profesinės rizikos veiksniai: tokie kaip darbo sąlygos, darbo reikalavimai, darbo organizavimas, darbo turinys ir daug kt.; stresas darbe: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas; profesinis perdegimas: požymiai, priežastys, žala ir jo įveika, prevencija; pasirinkta kita darbdaviui aktuali tematika. Kiekvieno užsiėmimo metu taip pat aptariama mokymų plano įgyvendinimo eiga, aktualijos ir kylantys iššūkiai.
  • Baigus mokymus, įvertinama mokymų eiga, pasiekti rezultatai ir iššūkiai bei parengiamos konkrečios rekomendacijos darbdaviui, kaip mažinti neigiamą psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką darbo vietose ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

SVARBU! Ši mokymų programa teikiama įmonėms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra atlikusios psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimą darbo vietose bei sutinka pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Pasibaigus mokymams išduodami pažymėjimai.

Daugiau informacijos: tel. 867230763 arba el. p. stiprinimas@kretingosvsb.lt

Skip to content